Profil spoločnosti

Spoločnosť Chemni Usip s.r.o. vznikla v roku 1996 a hlavným zameraním v jej činnosti je povrchová úprava kovov. Toto zameranie je dané dlhoročnými skúsenosťami majiteľov firmy v tejto oblasti a prvou zavedenou technológiou povrchovej úpravy bolo chemické niklovanie. Túto technológiu sme zaviedli v prenajatých priestoroch a prevádzkovali v nich až do vybudovania nového vlastného sídla spoločnosti v r. 2008. Tu nám priestory umožnili rozšíriť sortiment ponúkaných technológií povrchových úprav o číernenie ocelí a elektrolytické leštenie antikoru.

Strategickým cieľom firmy je spokojný zákazník. To u nás zabezpečujeme :
  • vysokou profesionalitou a kvalitou prevedený prác,
  • individuálným prístupom pri vybavovaní zákazok,
  • vysokou úrovňou technickej a odbornej prípravy prevedenia povrchových úprav,
  • bohatým odborným zázemim a skusenosťami v oblasti PU,
  • v maximálnej miere sa snažíme splniť termínové požiadavky zákazníkov.