Alkalické čiernenie ocelí

Alkalické čiernenie ocelí je klasický a osvedčený proces povrchových úprav ocelí známy tiež ako alkalické čiernenie ocelí za tepla, respektíve brunírovanie. Patrí k najobvyklejším spôsobom farbenia oceľových výrobkov a má predovšetkým zabezpečiť vzhľad upravovanej súčiastky, ale tiež zvýšiť koróznu odolnosť čiernených súčiastok v kombinácii s konzervačnými prostriedkami. Výsledkom čiernenia je vytvorenie konverznej oxidickej vrstvy železa.