Technické vlastnosti povlaku

  • Lesklo opracované plochy zostávajú zachované, k rozmerovým zmenám súčiastok nedochádza
  • Korózna odolnosť oxidického povlaku po impregnácii konzervačným olejom je 160-180 hodín soľného testu podľa ASTMB-117/DIN 50021/
  • Oxidický povlak dosahuje hrúbku 0,5 - 2,5 µm