Čiernenie - Rozsah použitia

Alkalické černenie sa najčastejšie používa na čiernenie súčastí zbraní, optických, meracích a iných prístrojov, nástrojov aj drobného spotrebného tovaru pre mierne korózne namáhanie.