Povrchové úpravy antikoru
Elektrochemické leštenie povrchov nehrdzavejúcich ocelí

Povrchové úpravy antikoru
CHEMNI USIP predstavuje novopostavenú, modernú linku na povrchové úpravy antikoru. Linka umožňuje robiť technológie povrchových úprav na súčiastkách z nehrdzavejúcich materiálov a to:
– morenie
– chemickú pasiváciu
– elektrolytické leštenie
Linka umožňuje tiež spracovávať súčiastky o rozmeroch:
D x Š x V 2000 x 800 x 1000 mm, do hmotnosti 500 kg.
Použitie technológií
Morenie – sa robí za účelom vyčistenia povrchov antikorových materiálov ako odliatkov, polotovarov, zvarencov a súčiastok po tepelnom spracovaní od oxidov, okovín, ovplyvnenej vrstvy a iných nečistôt a nerovnorodosti povrchov.
Pasivácia – zvyšuje koróznu odolnosť antikorových materialov pôsobením oxidického prostredia na povrch súčiastok.
Elektrolytické leštenie – pôsobením špeciálneho elektrolytu je elektrochemicky z povrchu antikorových súčiastok riadeným spôsobom odoberaný materiál, čím sa dosiahne vyleštenie povrchov. Táto technológia sa používa na zabezpečenie požadovaného lesku povrchov, odstránenie ovplyvnenej vrstvy alebo chemické vyčistenie súčiastok pre špeciálne určenia napr. pre farmaceutický a potravinársky priemysel.