Chemické niklovanie

Niklovanie - prierez
Chemické niklovanie je druh povrchovej úpravy, pri ktorej možno autokatalicky vylúčiť nikel z vodných roztokov vo forme súvislého, prídržného technicky veľmi výhodného povlaku bez použitia vonkajšieho zdroja elektrického prúdu. Rozhodujúcou prednosťou tejto technológie je možnosť bezprúdovo ponikovať i tvarovo zložité súčiastky, slepé otvory a hrany, pričom chemicky vylúčená vrstva niklu vykazuje na celej ploche povrchu dielu úplne rovnomernú hrúbku. Následné mechanické opracovanie, ako vyžaduje napríklad technólogia tvrdého chrómovania nie je potrebné. Povlak po vylúčení má tvrdosť cca 550HV, avšak pretože sa jedná o zliatinový povlak nikel-fosfor, dá sa nasledným tepelným spracovaním /350oC,2h/ vytvrdiť až na tvrdosť tvrdochrómu t.j. 1000 HV. Povlak chemickáho niklu je teda univerzálny povlak, ktorý svojími vlastnosťami povlakovanej súčiastke súčastne zabezpečuje protikoróznu odolnosť, oteruvzdornosť, dobré klzné vlastnosti a atraktívny vzhľad. Pre tieto svoje prednosti nachádza stále širšie uplatnenie v rôznych častiach, elektrotechnického a strojárského priemyslu, hlavne v oblasti výroby presných súčiastok-automobilový priemysel, letecký priemysel, jadrové strojárenstvo atď. Robíme chemické niklovanie na súčiastkách z materialov oceľ, liatina, meď a medenné zliatinya hliník a hliníkové zliatiny. Naša linka, umožňuje spracovávať súčiastky rozmerov 1500x600x600 mm do hmotnosti 300 kg.

Ukážky :