Podstatné vlastnosti vrstvy

Niklovanie - vlastnosti vrstvy
  • korózna konzistencia voči rade agresívnych plynných aj kvapalných prostredí
  • atraktívny vzhľad
  • odolnosť voči oteru
  • zlepšenie kĺznych vlastností
  • možnosť spájkovania a zvárania
  • možnosť renovácie opotrebovaných dielov prípadne dielov opracovaných pod mieru
  • široká škála možnost použitia vzhľadom k upravovaným základným materiálom : upravovaná plocha môže byť z nelegovanej ocele a liatiny, hliníka, neželezných kovov, nástrojovej ocele a nerez ocele, tiež z keamiky a plastov
  • vysoká tvrdosť vrstvy v čase vylúčenia tvrdosť vrstvy dosahuje hodnotu 550 - 600 HV (0.1). Po následnom tepelnom spracovaní po 1 hod pri 400°C môže byť zvýšená na 1000 HV (0.1), čo je hodnota tvrdého chrómu