Technické vlastnosti povlaku

 • zloženie vrstvy : zlatina nikel-fosfor, obsah fosforu 8.5% - 10%
 • vzhľad povlaku : svetlý lesklý
 • štruktúra : amorfná, po tepelnej úprave nad 300°C kryštalický fosfid niklu v nikli
 • Niklovanie - vlastnosti povlaku
 • bod topenia : 800°C - 900°C
 • hustota : 8g/cm3
 • lineány technický koeficient rozťažnosti : 12 – 12 µm/m pre 0°C
 • magnetické vlastnosti : slabo magnetický
 • tvrdosť : 550-600 HV (0.1)
 • tvrdosť po 1 hod pri 400°C : 1000 HV (0.1)
 • korózna odolnosť (pre závisloť na základnom materiály môžu byť uvedené len orientačné hodnoty) : hrúbka povlaku : > 25 µm test v solnej hmle podľa DIN 50021 ESS : >= 400 hod.
 • Hrúbka vrstvy, ktorá je potrebná, aby dodala základnému materiálu požadovanú antikoróznu ochranu závisí od stupňa korózneho zaťaženia
 • Slabé korózne zaťaženie: 2 µm až 10 µm
 • Mierne korózne zaťaženie: 10 µm až 25 µm
 • Silné korózne zaťaženie: 25 µm až 50 µm
 • Veľmi silné korózne zaťaženie: viac ako 50 µm